Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü

Gayrimenkul Satış İlanı


          TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen ekli listede cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 07/01/2021 Perşembe günü saat 13:30-14:00 arası Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:4/A Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş adresinde bulunan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü hizmet binasında açık artırma usulü ile satış yapılacaktır.

          Kamuoyuna ilanen duyurulur.

          İlan metni için tıklayınız.
    Cimer