Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü

Konaklama Tesisi İçeren Yatırımlarda Turizm İşletme Belgesi Temini Hakkında Duyuru


2020 yılında Dünyada ve ülkemizde hissedilen Covid-19 salgınının yararlanıcılarımız üzerindeki etkileri Kurumumuz tarafından takip edilmekte ve bu süreçte karşılaşabilecekleri riskler tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü, Konaklama Tesisi içeren alt sektörlerde desteklenmek üzere seçilmiş ve henüz ödemesi gerçekleştirilmemiş IPARD II yatırımları için ilgili Makamlarca onaylanmış bir istisna uygulanacaktır.

IPARD Programına göre Konaklama Tesisi içeren alt sektörlerde desteklenecek yararlanıcılarımız nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.

Bu doğrultuda yararlanıcılarımız ödeme öncesi dönemde “konaklama işletmesinin kapasitesinin yatırımın sonunda maksimum 25 oda (çift/tek) olması" kriterini karşıladığını gösteren ve sözleşmede belirtilen adrese ve adına düzenlenmiş Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan "Turizm İşletme Belgesini” Kurumumuza sunmakla yükümlüdür.

Bu istisnai uygulama kapsamında:

IPARD II Konaklama Tesisleri içeren alt sektörler kapsamında sözleşme imzalayan yararlanıcılar, destek alabilmeleri için TKDK tarafından belirlenmiş gerekli tüm diğer şartları sağlamak ve yatırımını fiziksel olarak tamamlamak koşuluyla Turizm İşletme Belgesi’ ni hibe ödemelerini almalarını müteakip en geç 1 (bir) takvim yılı içerisinde (uygulama sonrası dönemde) Kurumumuza teslim edebileceklerdir.

Bu istisnadan faydalanmak isteyen yararlanıcılarımız, aşağıdaki belgeleri son ödeme talep paketi ile Kurumumuza sunmakla yükümlüdür.

  • Ödeme yapılmasının ardından “1 yıl içerisinde Turizm İşletme Belgesi’nin Kurumumuza sunulacağına ilişkin taahhütname”

    (Buradan ulaşılabilir)

  • Turizm İşletme Belgesi’ni temin etmek için “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvuruyu gösteren doküman”

İlanen duyurulur.

    Cimer