Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü

Sıralama Kriterleri Mesleki Sertifika Programları Hakkında Duyuru


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II 6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında proje başvurusu yapılacak 302 "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" sektöründe mesleki yeterlilik kriteri, projenin sıralama puanını arttırarak projenin bir adım öne geçmesine katkıda bulunacağı için büyük önem arz etmektedir. Sıralama kriterleri içinde yer alan, "Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunması" şartını sağlayan başvuru sahiplerinin projelerinde sıralama kriteri puanına, 15 puan eklenecektir.
           
Halk Eğitimi Müdürlüğünce mesleki sertifika kursları açılabilmesi için yeterli sayıda kurs başvuru talebi olması durumunda Halk Eğitim Merkezlerinde ilgili kurslar açılabilmektedir. Kahramanmaraş il Koordinatörlüğüne iletilecek talepler doğrultusunda mesleki sertifika almak üzere yeterli sayıda başvuruya ulaşıldığında potansiyel başvuru sahiplerimiz Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilerek Halk Eğitimi Merkezi’ ne yönlendirilecektir.
 
Bu kapsamda, mesleki sertifika için kurs talep eden potansiyel başvuru sahiplerimizin kurs taleplerini kimlik ve iletişim bilgileri ile Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü'ne en kısa zamanda bildirmeleri hususu ilgililere önemle duyurulur.