Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü

Danışman Firmalara Yönelik IPARD II 2. Çağrı İlanı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi


TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü tarafından 18.07.2017 tarihinde danışman firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumlarda danışman firmalara proje hazırlık aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde çıkılan IPARD II 2. Çağrı ilanında, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik tedbirden 122 milyon bütçe ve %50 destekli olarak belirlenen hibe programı hakkında çeşitli bilgilerin verildiği toplantıya danışman firma temsilcileri katıldı.

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, IPARD II 2. Çağrı Dönemi kapsamında 103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak, başvuru koşulları ve sıralama kriterleri ile başvuru paketi içeriği ve teklif alma kuralları konularında detaylı bilgiler verildi. Toplantı sonunda katılımcılar tarafından sorulan soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.


 


    Cimer